Het recht op deconnectie is niet vrijblijvend voor grote organisaties. Het verplicht wijzigingen in het arbeidsreglement, vormings- en sensibiliseringsacties, het raadplegen van personeel, enz... Maar wat zegt de wet nu precies?

Lees meer